iki.fi/o

DNA- ja RNA-laskenta

Created by Olli Niemitalo on 2011-12-07, last modified 2011-12-07

Laskentaa DNA- ja RNA-molekyyleillä (docx, pdf), Olli Niemitalo, 7.12.2011

Deoksiribonukleiinihappo- (DNA) ja ribonukleiinihappomolekyyleille (RNA) on hahmoteltu käyttötapoja laskuvälineinä. Tämän kirjallisuustutkielman tarkoitus on selvittää, miten DNA- ja RNA-laskennan menetelmät toimivat ja mihin niitä voi käyttää. Tutkimusala lähti liikkeelle toivosta siitä, että molekyylien välisiin vuorovaikutuksiin perustuvat tietokoneet voisivat ratkaista suuria laskennallisia ongelmia sähköisiä tietokoneita tehokkaammin. Nykyisellään tästä ajatuksesta on melkein kokonaan luovuttu, ja sovelluksia haetaan sieltä, missä perinteisiä tietokoneita ei voi käyttää. Tutkimusala onkin pääosin sulautunut synteettiseen biologiaan eli elävien organismien ja niiden osien keinotekoiseen suunnitteluun ja rakentamiseen.

 

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress